x
V B O X T U R K E Y
Cemil Topuzlu Cad. Dr. Kazım Lakay Sok. Zeynep Apt. No: 6/12 Fenerbahçe / Kadıköy / İstanbul

Kaza Yeniden İnşası


Kaza Yeniden İnşası

Kazaların yeniden yapılandırılması ve simülasyonu için mahkemelerde kullanılabilecek izlenebilir sonuçlarla senkronize video ve veriler

  • Hız ve mesafenin son derece hassas ölçümleri
  • Tepki sürelerini ve çarpışma süresini hesaplayın
  • Önemli gerçeklerin basit sunumu için senkronize video
  • Standart altı bakım için araç testi
  • Soruşturma tekniklerini yeniden oluşturun ve doğrulayın